Activitate de tip Școala de duminică – Sfânta Biserică

Activitate de tip Școala de duminică – Sfânta Biserică

    Vineri, 27 februarie, la Centrul catehetic „Sf. Ioan Botezătorul” Pr. Prof. Dr. Nicolae Proteasa a susținut cateheza „Sfânta Biserică”. Biserica este aşezământ sfânt şi Dumnezeiesc întemeiat de Domnul nostru Iisus Hristos, în scopul mântuirii celor ce cred într-Însul şi se fac împlinitori ai poruncilor cuprinse în învăţătura Evangheliei Sale, ea este o comunitate a celor ce cred în Iisus cel înviat din morţi, se unesc cu El prin sfintele Sale Taine şi slujbe săvârşite de sfinţiţii ei slujitori şi se fac împliniri ale cuvântului Dumnezeiesc, prin facerea de bine. Biserica, locaş de închinare, este locul sacru de care ne leagă atâtea lucruri sfinte din viaţa noastră. Aici ne-am botezat, […]

Proiectul misionar‐filantropic „Lumina faptelor” la Centrul catehetic „Sfântul Ioan Botezătorul” din Râmnicu Vâlcea

Proiectul misionar‐filantropic „Lumina faptelor” la Centrul catehetic „Sfântul Ioan Botezătorul” din Râmnicu Vâlcea

  Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Centrul catehetic „Sfântul Ioan Botezătorul” din Râmnicu Vâlcea desfășoară proiectul misionar-filantropic „Lumina faptelor”. Proiectul participă la Concursul național de miniproiecte cu caracter misionar‐filantropic „Mâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu”, organizat de  Sectorul teologic‐educaţional al Patriarhiei Române și își propune atât reafirmarea lucrării sociale a Bisericii Ortodoxe, cât și o participare activă a tinerilor și voluntarilor în desfășurarea acestuia. „În formarea tinerilor este necesar ca valorilor culturale să le fie alăturate și cele sociale, valori care promovează respectul reciproc și cultivă sensibilitatea și compasiunea. Îndreptându-ne atenția către persoanele din centrele de bătrâni reafirmăm valoarea eternă a ființei umane și datoria fiecăruia dintre noi […]

Activitate A 7.2, aferentă Modulului 3 – Carta parteneriat Școală – Comunitate – Părinți – Educația ne privește pe toți

Activitate A 7.2, aferentă Modulului 3 – Carta parteneriat Școală – Comunitate – Părinți – Educația ne privește pe toți

Activitatea aferentă Modulului 3, Carta parteneriat Școală – Comunitate – Părinți, a dezbătut în data de 6 februarie, tema Educația ne privește pe toți. În debutul activității s-a subliniat faptul că „succesul în educație nu depinde numai de o suită de factori subiectivi, ci și de o paletă de factori obiectivi. Contrar părerii potrivit căreia educația de face mai cu seamă în școli, studii din domeniul educației, dar și experiența cotidiană, ne demonstrează că părinții, familia și comunitatea joacă un rol major în educație. Parteneriatele pentru educație pot fi încheiate atât bilateral (între școală și diferite instituții sau organizații), cât și multilateral (școală-familie – Biserică – instituții guvernamentale și nonguvernamentale […]

Activitate de tip Școala de duminică – Sfânta Scriptură

Activitate de tip Școala de duminică – Sfânta Scriptură

  Este foarte important ca printre preocupările creştinilor de zi cu zi să se numere şi aceea de a citi din Scriptură.  Sfânta Scriptură a influenţat profund lumea, fiind o neîntrecută carte de pietate, de îndrumare sufletească, de îndemn spre iubire de oameni şi de Dumnezeu, spre agonisirea păcii interioare şi a arvunei bucuriei veşnice. Pentru cultivarea drgostei de a citi Sfânta Scriptură, Pr. Prof. Dr. Nicolae Proteasa, expert în educație, a desfășurat o cateheză tematică despre Sfânta Scriptură, prezentând învățătura de credință, inspirația și contextul apariției, definitivarea canonului, îndemnuri ale Sfinților Părinți pentru cercetarea Sfintei Scripturi precum și procesul de traducere a Bibliei în limba română. „Când luăm, deci, […]

Activitate de tip Școala de duminică – Atelier de iconografie

Activitate de tip Școala de duminică – Atelier de iconografie

Atelierul de iconografie organizat la Centrul catehetic „Sf. Ioan Botezătorul” din Râmnicu Vâlcea își propune păstrarea tradițiilor religioase și culturale, prin descoperirea punerea în valoare a talentelor în pictura icoanei. Cursul, coordonat de Pr. Dr. Nicolae Proteasa și Prof. Carmen Popa, prezintă o serie de cateheze despre mărturisirea credinței prin cinstirea icoanei ortodoxe, o reafirmare a teologiei dogmatice a Sfinților Părinți, precm și prezentarea unor aspecte legate de erminia icoanei și modalitățile de cinstire a icoanelor. “Negreșit, să nu faci icoana lui Dumnezeu Cel nevăzut. Dar când vezi că Cel fără de corp s-a făcut pentru tine om, atunci vei face icoana chipului Său omenesc. Când Cel nevăzut S-a arătat […]

Activitate de tip „Școala de duminică” – Valoarea culturală a literaturii creștine  

Activitate de tip „Școala de duminică” – Valoarea culturală a literaturii creștine   

Centrul catehetic „Sf. Ioan Botezătorul” propune o serie de teme care doresc să pună în lumină valoarea culturală a literaturii creștine. În cadrul activității desfășurate au fost prezentate imagini și film cu manuscrisele  de la Marea Moartă, au fost prezentate câteva ediții ale Sfintei Scripturi, edițiile aniversare retipărite ale Noului Testament de la Bălgrad, Biblia de la București, Biblia de la Blaj, o ediție ilustrată a Sfintelor Evanghelii, precum și imagini din cărțile de cult publicate de Gheorghe Popescu-Vâlcea, Slujebnicul Mitropolitului Ștefan I, din colecția bibliotecii Seminarului Teologic „Sf. Nicolae” și a Bibliotecii „Antim Ivireanul” din Râmnicu-Vâlcea. Dezbaterea a evidențiat alături de rolul misionar al Ceștinismului și pe cel cultural. Creștinismul […]

Sfântul Ioan Gură de Aur – învățător părinților și model de viețuire creștină copiilor

Sfântul Ioan Gură de Aur – învățător părinților și model de viețuire creștină copiilor

În contextul manifestărilor dedicate Anului Comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete în Patriarhia Română, la Centrul catehetic ”Sf. Ioan Botezătorul” din Râmnicu-Vâlcea a fost evocată personalitatea marelui ierarh, fiind prezentate deopotrivă lucrarea culturală și cea filantropică a sfântului. Arhiepis copul Constantinopolului, Sfântul Ioan I, care pentru nespusa lui iscusinţă oratorică a rămas cunoscut în istorie cu prenumele „Gură de Aur”, este neîndoielnic cel mai minunat chip bisericesc din întreaga lume de după perioada post-apostolică şi până astăzi. Scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, dintre cele mai bogate şi alese ale literaturii mondiale, s-au păstrat aproape în totalitate. Ele conţin omilii, disertaţii şi epistole. […]

Activități sociale desfășurate de Centrul catehetic „Sfântul Ioan Botezătorul”

Activități sociale desfășurate de Centrul catehetic „Sfântul Ioan Botezătorul”

În perioada premergătoare Praznicului Nașterii Domnului, membrii Centrului catehetic „Sfântul Ioan Botezătorul” au participat la o serie de activități social-filantropice. În cadrul acestor proiecte au fost vizitate Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Băbeni, Casa Pinnochio – Băbeni și Spitalul Județean Vâlcea. „Bucuria sărbătorilor izvorăște și din bucuria întâlnirii cu persoanele aflate în suferință. Temele catehetice propuse în această perioadă au vizat aspecte referitoare la modalitatea prin care putem răspunde prin fapte noastre la iubirea și milostivirea lui Dumnezeu, a fost reliefată și viziunea creștină asupra muncii și ajutorării aproapelui, iar faptele milosteniei ne-au adus momente de bucurie duhovnicească pe care le-am trăit împreună cu persoanele asistate în aceste centre […]

Bucuria Crăciunului prin glasurile copiilor

Bucuria Crăciunului prin glasurile copiilor

 Sărbătoarea Nașterii Domnului a fost vestită de membrii Centrului catehetic „Sfântul Ioan Botezătorul”, elevi ai Seminarului Teologic „Sf. Nicolae” – Școala Waldorf, printr-o serie de spectacole de teatru și colinde religioase. „Bucuria copiilor este asemănătoare bucurie magilor și păstorilor care L-au găsit pe Fiul lui Dumnezeu, născut în peșteră” -  a subliniat Pr. Prof. Dr. Nicolae Proteasa.

Dezbaterea „Etos și etnicitate” la Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu”

Dezbaterea „Etos și etnicitate” la Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu”

Sărbătorirea Sfântului Apostol Andrei și a Zilei Naționale a României au constituit un bun prilej pentru  participanții la cursurile Centrului catehetic „Sfântul Ioan Botezătorul” din Râmnicu Vâlcea de a organiza dezbaterea  „Etos și etnicitate. Spiritualitatea poporului român” la Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” din Râmnicu Vâlcea. În cadrul dezbaterii a fost subliniată ideea că, după cuprinsul lor, neamurile apar ca fiind eterne în Dumnezeu. „Sub raport religios – afirma mitropolitul Nicolae Balan – națiunile se tălmăcesc ca tot atâtea idei ale lui Dumnezeu, realizat, în evoluția creatoare a istoriei. Prin urmare, națiunea, pentru noi, nu este un accident trecător, nu este ceva ce astăzi există, iar mâine poate să dispară ca […]